Acur 

1491

 Mevsiminde taze acur görmek güzel laf duymaya, neşeye, mülk için anapara temin etmeye delalet eder.