Açıklık 

900

 Sarih yer, rahat, huzur ve yanaşan iyi hadiseler olarak değerlendirilir.